Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dietforlove
Żeby coś się zdarzyło.
Żeby mogło się zdarzyć.
I zjawiła się miłość.
Trzeba marzyć.
— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialululemony lululemony
dietforlove
Nie wszystko, co się liczy, jest policzalne i nie wszystko, co jest policzalne, naprawdę się liczy.
— Regina Brett
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viaImaaage Imaaage
dietforlove
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
dietforlove
6284 5ee4
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viasalami salami
dietforlove
Reposted fromweightless weightless
dietforlove
2307 bc53 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
dietforlove
Nigdy nie puszczam w niepamięć słów, które zadają ból
— "Guzik" - Włodi&Małpa
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaheks heks
dietforlove
Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromweightless weightless vialululemony lululemony
dietforlove
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaGaa Gaa
dietforlove
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viaheks heks
dietforlove
Nigdy nie żałuj ze poznałeś ludzi z którymi chociaż przez moment byleś szczęśliwy.
Reposted fromlabellavita labellavita viaheks heks
dietforlove
9363 2fdf 420
Reposted fromflesz flesz viaImaaage Imaaage
dietforlove
Spróbuj choć raz wyolbrzymić szczęście zamiast problemu.
Reposted frommefir mefir viaanncey anncey
dietforlove
Jesteś słodką pułapką na wszystkie moje myśli - każdego ranka, gdy tylko otwieram oczy, od razu w ciebie wpadam. I wcale nie chcę się wydostać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viaanncey anncey
dietforlove
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaanncey anncey
dietforlove
4508 e8dd 420
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viagwiazdeczka gwiazdeczka
dietforlove
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
— tak bardzo prawda!
Reposted fromjoannem joannem viagwiazdeczka gwiazdeczka
dietforlove
Zawsze mam tę odrażającą chęć, by być czymś więcej niż człowiekiem.
— David Bowie
Reposted fromdyspnea dyspnea viagwiazdeczka gwiazdeczka
dietforlove

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
dietforlove
7378 24ee 420
Reposted fromusual usual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl